فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

دعانویسی برای افزایش رزق و روزی ذکر افزایش رزق و روزی:مرحوم کشمیری فرمود روزی از استادم مرحوم قاضی کیمیا خواستم گفت فردا بیا روز بعد که پیش او رفتم گفت این ذکر  را  زیاد بگو ( اللّهُمَ  اَغنِنِی بِحلالِکَ عَن حَرامِک و بِفَضِلکَ عَمَّن سِواک)  که خود کیمیاست. از حضرت  استاد بهجت نقل شده در آغاز وپایان ذکر ،صلوات بفرستد مثلاًاگر ...

تک نیت رایگان در تلگرام