فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تعبیر کامل دیدن اسب در فال قهوه اسب در فال قهوه برای زنان و مردان متفاوت است و برای هردوی آنها نشان از رغیب میباشد. دیدن اسب در فال قهوه نشانه نشانه ی توانایی های بالاست. اسب در فال قهوه نماد رسیدن به آرزو ها میباشد. اینگونه که معبران میگویند اسب سفید حاکی از مرگ است در صورتیکه این نماد در فرهنگ های دیگر ...

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام