فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تعبیر خواب مرده چیزی دادن به گفته منوچهر تهرانی دیدن مرده در خواب دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست. اگر در خواب مرده‌ای را ببینید دوستی را ملاقات می‌کنید یا مهمانی برای شما می‌رسد حال به تعبیر خواب چیز گرفتن از مرده و چیزی به مرده دادن می‌پردازیم تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن ...

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام