فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تعبیر و تفسیر آتش در فال قهوه آتش در فال قهوه بسته به شرایط و موقعیت فال گیرنده معانی متفاوتی دارد و می‌تواند تعابیر مثبت یا منفی از جمله موفقیت، تغییر اوضاع، طغیان خشم و نفسانیات و … باشد. آتش نمادی چندگانه با معانی متفاوت است از نور و روشنی و پاکی گرفته تا خشم و عشق و اشتیاق و ...

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام