فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تعبیر و تفسیر حلقه ازدواج در فال قهوه نماد حلقه ازدواج در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. حلقه ازدواج نمادی از کمال، همبستگی و هماهنگی است. نقش حلقه ازدواج در فال قهوه نشانگر وحدت، همبستگی و هماهنگی است همان طور که دیدن حلقه ازدواج در خواب نشانه وحدت و تمامیت، ذات ...

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام