فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تعبیر و تفسیر دست، انگشت و ناخن در فال قهوه نقش دست، انگشت و ناخن در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شوند، معانی مختلفی دارند به طور کلی می‌توان گفت که دست نمادی از روابط، انگشت نمادی از فراست و ناخن نمادی از قدرت است. نقش دست در فال قهوه دیدن دست در ...

تک نیت رایگان در تلگرام