فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تعبیر و تفسیر کلاغ در فال قهوه نماد کلاغ در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد مشاهده کلاغ در فال قهوه می‌تواند هم تعبیری مثبت و هم تعبیری منفی داشته باشد.  کلاغ در فال قهوه می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد از یک سو، کلاغ نمادی از غم و ناامیدی، جدایی، ...

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام