فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

فال اینه هر جسم صیقلی و صاف و شفاف که نور و تصاویر را بازتاب دهد و الخصوص سنگی که در پشت آن با استفاده از نقره و جیوه اندود کرده اند برای بالاترین درجه بازتاب نور را آینه گویند. از قدیم الایام از هر جسم صیقلی و شفاف که نور را بازیاب میداده برای پیشگویی و آینده بینی، جادو ...

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام