فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تعبیر و تفسیر هدهد در فال قهوه تعبیر و تفسیر هدهد در فال قهوه بزرگی، حکمت، خیر و اخبار نیکوست. اگر پشت به دسته فنجان دیده شود پیشنهادی غیره منتظره خواهد بود دیدن پرنده در فال قهوه نمادی از آزادی، صلح، اخبار یا پیشنهادهای غیر منتظره است. بسته به مکانی که پرنده در فنجان دیده می‌شود این معانی متفاوت است. ...

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام