فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

Ramadan
Ramadan

رمضان چشمه عطای خدا

ماه عفو و گذشت و غفران است

رمضان رهنما و راه گشا

بهر گمگشتگان حیران است

آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

تک نیت رایگان در تلگرام