فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله
تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله | یکی از بدترین اتفاقاتی که ممکن است در زندگی هر کسی رخ دهد ، دیدن زلزله است.گاهی ما در خواب زلزله می بینیم و می خواهیم بدانیم معنی این خواب چیست.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است. که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.اصولا دیدن زلزله در خواب نمادی از آشفتگی و سرگردانی، اتفاقات و حوادث عجیب و غیر منتظره، بی ثباتی و بهم ریختگی، و مشکلاتی در حوزه مسائل ارتباطی است. برای تعابیر مختلف خواب زلزله با چکاوک همراه باشید.

مطالب بیشتر:

امام صادق می فرمایند:

از نظر امام جعفر صادق(ع) اگر در خواب زلزله، لرزش زمین و یا فرو رفتن قسمتی از زمین را دیدید، تعبیرش این است که یک رنج و عذاب، سختی، دشواری و یا گرفتاری بسیار بزرگ از جانب یک فرد صاحب مقام و یا حاکم در پیش خواهید داشت. به تعبیر دیگر امکان دارد که گرفتار قحطی، خشکسالی و یا بیماری شوید. ‌‌‌‌‌در هر حال تعبیر خواب زلزله برای مردم خوب نیست و نشانه عذاب و عقوبت می باشد

محمد بن سیرین می گوید:

اگر ببینی زلزله شده است به مردم آن مکان و دیار به اندازه تکان خوردن زمین. از طرف پادشاه رنج و بلا و گرفتاری می‌رسد ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: به مردم آنجا آفت و آسیب می‌رسد و دچار بیماری خواهند شد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

از نظر مطیعی تهرانی زلزله در خواب دیدن نمادی از یک دوره تشنج و بی ثباتی در زندگی می باشد. اگر در خواب دیدید که زلزله اتفاق افتاد و شما از شدت زلزله به زمین افتادید، تعبیرش خوب نخواهد بود. در واقع این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد در یک اتفاق یا داستان و ماجرا شکست بخورید و از مرتبه ای که دارید به پایین سقوط کنید.
اگر بلعکس. دیدید که. زلزله آمده .اما شما بسیار ثابت و استوار در جای خود باقی مانده اید. در این حالت هم باز تعبیرش این است که یک دوره تشنج و تشویش در زندگیتان ایجاد خواهد شد. اما این روزهای ناخوشایند باعث خدشه دار کردن شما و زندگیتان نخواهد شد و به طور کلی تغییری در وضعیت شما ایجاد نخواهد کرد.
اغلب معبران معتقدند که زلزله در خواب، تعبیرش بلا و مصیبت است و یا یک بیماری همه گیر و طاقت فرسا اتفاق می افتد.

تعبیر خواب زلزله

اگر در خواب دیدید. که زلزله شده. اما هیچ خانه ای به جز خانه شما نمی لرزید. این خواب تعبیرش مربوط به محیط خانوادگی شماست. امکان دارد اتفاقی بیفتد و یا یک درگیری رخ دهد که برای مدتی ارتباط همه را خراب کند و به نوعی بی ثباتی و نگرانی ایجاد کند.
اگر بالعکس بالا دیدید یعنی که همه جا می لرزید به جز منزل و خانه شما، این خواب تعبیرش نیز متفاوت است. نشان می دهد که یک اتفاق و یا حادثه ای رخ می دهد که اگرچه همگان را درگیر می سازد اما شما و اطرافیان تان از این اتفاق در امان خواهید ماند و آسیبی نمی بینید.
به طور کلی اگر بخواهیم این حادثه را در خواب تعبیر کنیم. باید بگوییم که این گونه حوادث در خواب بیشتر جنبه عمومی و همه گیری دارد. پس تعبیرش هم یک دوره تشنج و تشویش است که همگان را درگیر خواهد ساخت.

تعبیر خواب زلزله. و ریختن ساختمان

دیدن زلزله به همراه ریختن ساختمان در خواب نشانه این است که تلاش های طولانی مدت شما برای رسیدن به موفقیت بی ثمر و بی نتیجه مانده است.
اگر عاشق هستید. و این خواب ریختن ساختمان. بر اثر زلزله دیدید. تعبیرش این است که به زودی در عشق شکست می خورید. اما برای کسانی که ازدواج کرده اند تعبیرش این است که به زودی طلاق خواهید گرفت. برای تجار و کسانی که در شغلشان پیشرفت کرده اند دیدن این خواب نشانه ورشکستگی کامل و خراب شدن آرزوهای بلند مدت است. و برای افراد مسن دیدن این خواب نشانه بیماری و مشکلات مربوط به سلامت می باشد

تعبیر خواب مردن در زلزله

اگر در خواب دیدید که بر اثر زمین لرزه جان خود را از دست دادید. تعبیرش این است که در آینده نزدیک قربانی یک فاجعه خواهید شد. سعی کنید بیشتر مراقب اطراف خود باشید.

تعبیر خواب فرار از زلزله

اگر در عالم خواب دیدید که از زلزله فرار می کردید. تعبیرش این است که به دلیل تصمیم گیری های بد و مدیریت ناموفق خود مجبور می شوید تا برخی پروژه های خود را لغو کنید.
اگر در عالم رویا دیدید که شاهد فرار کردن مردم از زلزله بودید. تعبیرش این است که به زودی در آن محل بلایی بر سر شما نازل می شود. سعی کنید با دیدن این خواب بیشتر مراقب خود باشید و مدتی از آن محل دوری کنید.

تعبیر خواب زیر آوار ماندن

اگر خواب دیدید که بعد از زمین لرزه عده ای زیر آوار ماندند و شما سعی کردید کمکشان کنید. تعبیرش این است که در خانواده اتفاق بدی خواهد افتاد و شما به هر طریق ممکن می خواهید آن ها را از این وضعیت خلاص کنید. اگر خودتان زیر آوار گیر کرده بودید و دیگران سعی می کردند تا شما را کمک کنند. تعبیرش این است که مشکلاتتان به زودی حل می شود اما اگر زیر آوار ماندید و کسی به شما کمک نکرد تعبیرش بر عکس است

تعبیر خواب. فرو ریختن خانه

اگر در خواب دیدید که هنگام زلزله، خانه شما فرو ریخت. تعبیرش این است که یک دوره سخت و دشوار را در زندگی تجربه خواهید کرد. اما اگر در آن کسی آسیب ندید نشان دهنده این است که همه از بلا و آسیب جان سالم به در می برند و زندگی خود را از سر خواهند گرفت.

تعبیر دیدن خواب زلزله

تعبیر سالم ماندن در زلزله

اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود. اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود . چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید. خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود . برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما. خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید . به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که. بیشتر جنبه عام دارد. و بی ثباتی و تشنج عمومی. تعبیر شده است.

برای فال و تک نیت رایگان چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

آیدی اینستاگرام: _pishgoo_@

تک نیت رایگان در تلگرام