فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

جفت بودن ستاره ها

جفت بودن ستاره ها

طریقه حساب طالع فرد و جفت بودن یا نبودن ستاره اشخاص

هر سال ۱۲ ماه دارد ،هر ماه را طالعی گفته اند در زمان حضرت سلیمان

که هر انسانی روزگار او شبیه یکی از این دوازده طالع می شود

و آن۱۲ طالع به نام :۱-(حمل) ۲-(ثور) ۳-(جوزا) ۴-(سرطان) ۵-(اسد) ۶-(سنبله)

۷-(میزان) ۸-(عقرب) ۹-(قوس) ۱۰-(جدی) ۱۱-(دلو)۱۲-(حوت) می باشد.

هر گاه بخواهیم طالع شخصی را پیدا کنیم باید نام و نام مادر او را

به حروف ابجد کبیر در آورده و با هم جمع کنیم سپس حاصل جمع را تقسیم

بر ۱۲ کرده و با قیمانده طالع شخص می گردد.

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک. و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

توجه!!!

اگر زمانی باقیمانده صفر (۰۰) باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده کنید

و باقیمانده طالع آن شخص می شود.

و باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در فارسی

(۳۲) حرف وجود دارد اما در عربی حروف ابجد (۲۸) حرف وجود دارد

و فرق آنها (۴) حرف (گ چ پ ژ ) می باشد و در هنگام استفاده از حروف

ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد مانند آقای هوشنگ بنت ژاله

وقتی می خواهیم طالع آقای هوشنگ را حساب کنیم به طریق زیر عمل می کنیم.

ه و ش ن گ (بنت) ژ ا ل ه = ۵ ۶ ۳۰۰ ۵۰ خالی (بنت ) خالی ۱ ۳۰ ۵

جمع عدد هوشنگ به عدد ابجد کبیر می شود ۳۶۱=۵+۶+۳۰۰+۵۰

جمع عدد ژاله به عدد ابجد کبیر می شود ۳۶=۱+۳۰+۵

مجموع نام و نام مادر او می شود ۳۹۷=۳۶+۳۶۱

چون که دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر ۱۲ می کنیم

و با قیمانده از تقسیم طالع آقای هوشنگ می شود .

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک. و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

جفت بودن ستاره ها

۳۹۷ تقسیم بر ۱۲ نتیجه باقیمانده ۱ می شود و طالع آن حمل می باشد.

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای محمد زاده مریم با خانم فاطمه

زاده بتول می تواند ازدواج بکند یا نه ؟ و در آینده تا آخر با هم زندگی می کنند یا نه ؟

اول نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبیر یا جمل در آورده

و بعد جدا ،جدا حساب کرده و بعد تقسیم بر( ۵ )می کنیم.

لطفآ به موارد زیر توجه کامل بفر مایید

اول آقای : (م ح م د ) زاده (م ر ی م ) دوم خانوم : (ف ا ط م ه ) زاده ( ب ت و ل )

اول آقای : (۴۰ ۸ ۴۰ ۴ ) زاده (۴۰ ۲۰۰ ۱۰ ۴۰ ) دوم خانوم : (۸۰ ۱ ۹ ۴۰ ۵ ) زاده (۲ ۴۰۰ ۶ ۳۰ )

جمع عدد محمد ۹۲ + جمع عدد مریم ۲۹۰ و جمع خانم فاطمه ۱۳۵ + جمع عدد بتول ۴۳۸

۹۹۵=۳۸۲+۵۷۳

مجموع چهار اسم بالا برابر است با ۹۵۵ ،اکنون ۹۵۵ را تقسیم بر ۵ می کنیم.

(اگر با قیمانده تقسیم بالا ۱ یا ۳ یا ۵ شود این دو به هم می رسند

و ستاره آنها جفت می باشد و تا آخر با هم زندگی می کنند)

با قیمانده تقسیم بالا ۵ می گردد و معلوم می شود که ستاره این دو نفر

با هم جفت است و به هم می رسند و موفق به ازدواج می شوند.

اگر باقیمانده تقسیم ۲ یا ۴ گردد این دو نفر به هم نمی رسند

و ستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند.

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک. و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

توجه!!!

اگر زمانی باقیمانده صفر گردد معلوم می شود که یک طرف از خانواده

طرفین با ازدواج موافق نمی باشد و ستاره آنها به طور قطعی جفت نمی باشد

و تا آخر زندگی خانواده طرفین همیشه باهم به طور قهر می باشند.

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک. و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام