فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تفسیر دیدن نقره در خواب | فال چکاوک

فال چکاوک
فال چکاوک

دیدن نقره در خواب

دیدن نقره در خواب |دیدن نقره در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. با چکاوک همراه باشید.

بیشتر بخوانید :

سنگ متولدین هر ماه | فال چکاوک

ثبت نام و دریافت تک نیت رایگان چکاوک

تفسیر دیدن آهو در خواب | فال چکاوک

تفسیر بال در فال قهوه | فال چکاوک 


تعبیر خواب به روایت ابن سیرین


بسیاری از مردم وقتی که در خوابشان نقره می‌بینند، در بیداری نیز نقره به دست می‌آورند و تعبیرش برای بسیاری دیگر این است که در بیداری دچار زحمت می‌شوند.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی


تعبیر خواب نقره سالم، خبری راست و درست می‌باشد. ولی تعبیر نقره شکسته، خبر دروغ است.
اگر در خواب ببینی در کیف تو نقره وجود دارد، تعبیرش این است که چیزی را برای امانت پیش تو می‌گذارند.
و اگر ببینی نقره‌های بی‌اندازه‌ای به دست آورده‌ای گنج پیدا می‌کنی.
اگر ببینی طلا یا نقره می‌گدازی و ذوب می‌کنی بر سر زبان مردم خواهی افتاد.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی​​​​​​​
اگر ببینی طلا و نقره در یک جا کنار هم جمع شده است. یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آوری.

تعبیر خواب به روایت امام صادق (ع)​​​​​​​


زن
فرزند
مال
معاش و معیشت.

دیدن نقره در خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی​​​​​​​


اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می‌کنید و اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می‌شوید.

اگر ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما محول می‌گردد،اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می‌کند و او خیر شما را می‌خواهد.
و حال اگر ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می‌شوید و اگر ببینید دگمه‌های لباس شما از نقره است، همسرتان دختری می‌آورد که به او شباهت دارد.

تعبیر خواب معدن نقره


جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب معدن نقره ببینی، تعبیرش این است که با دختری بزرگ و با مقام و منزلت ازدواج می‌کنی، ولی اندوهگین و ناراحت خواهی شد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی معدن نقره پیدا کرده‌ای با زنی زیبا ازدواج می‌کنی.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نقره از معدن به دست آورده‌ای به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب دیدن اعضای بدن به صورت نقره
جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو از نقره یا طلا می‌باشد، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پای تو از نقره و پاشنۀ آن هم از طلا می‌باشد مال و اموال تو زیاد می‌شود.

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام