فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

طالع اختصاصی چیست؟

در این پیشگویی علاوه بر طالع های کامل و جامع از پیشگویی قهوه (نقش دانه های الهی قهوه) جهت وقایع آینده از یک هفته الی یک سال بصورت تفکیک شده اطلاع میدهد.

قیمت طالع های ( غیر حضوری )
آنلاین همزمان توسط استاد چکاوک

هزینه طالع اختصاصی ۴۰۰.۰۰۰ تومان

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام