فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

طالع بینی ازدواج بر مبنای ماه تولد | فال چکاوک

طالع بینی ازدواج
طالع بینی ازدواج

طالع بینی ازدواج

طالع بینی ازدواج بر اساس ماه‌های تولد مرد و زن و بررسی سازگاری ازدواج و پیوند زناشویی بر اساس ماه‌های تولد

فال چکاوک | با مجموعه‌ای از طالع بینی‌های ازدواج مربوط به هر ماه همراه همیشگی فال چکاوک باشید.

مطالب بیشتر :

سنگ متولدین هر ماه | فال چکاوک

تعبیر انگور در فال قهوه چیست؟ | دیدن انگور در فال قهوه

سرکتاب چکاوک/تک نیت رایگان

طالع بینی ازدواج متولدین فروردین ماه با سایر ماه‌ها

فروردین با فروردین: (خوب) سازگاری مثبت واقع‌بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر.

ماه فروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی‌های مشترکشان می‌باشد.

فروردین با خرداد: (بد) پر جنب‌و‌جوش، بی‌قرار، تنوع‌طلب و سرکش.

فروردین با تیر: (متوسط) برون‌گرا، ایده‌آلیست، امکان مشکل وجود دارد.

ماه فروردین با مرداد: (خوب) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد.

ماه فروردین با شهریور: (بد) یکی پاک‌سرشت و انسان‌دوست دیگری جسور و جاه‌طلب.

فروردین با مهر: (بسیار خوب) افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد.

و فروردین با آبان: (بد) آزادی‌خواه، سلطه‌گر، خواهان تنهایی و درون‌گرا.

فروردین با آذر: (عالی) کم‌ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است.

فروردین با دی: (بد) تفاهم چندانی باهم ندارند مرموز و محافظه‌کار می‌باشند.

ماه فروردین با بهمن: (بد) سلطه‌گر، آرمان‌گرا، موقعیت درک یکدیگر را ندارند.

همچنین فروردین با اسفند: (متوسط) با مشکل مواجه است ولی ممکن است پیوند خوبی باشد.

طالع بینی ازدواج متولدین اردیبهشت ماه با سایر ماه‌ها

ماه اردیبهشت با فروردین: (متوسط) ممکن است مشکل داشته باشند ولی قابل حل شدن است.

اردیبهشت با اردیبهشت: (متوسط) نسبتا خودرای و لجباز هستند، ممکن است مشکل پیش بیاید.

ماه اردیبهشت با خرداد: (متوسط) تیزهوش، کنجکاو و چندان باهم سازگار نیستند.

اردیبهشت با تیر: (بسیار خوب) خانواده‌دوست، خون‌گرم، پیوندی محکم و استوار.

ماه اردیبهشت با مرداد: (بسیار خوب) عاشق‌پیشه، باصداقت، وفادار، پیوندی مملو از آرامش.

اردیبهشت با شهریور: (خوب) جوان‌مرد، باسخاوت، مددکار و بدون مشکل.

ماه اردیبهشت با مهر: (متوسط) اهل اعتدال، معاشرتی، خونسرد و کمی با حسادت.

اردیبهشت با آبان: (خوب) آرمان‌گرا، بلندپرواز، همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار.

اردیبهشت با آذر: (متوسط) جسور، بی‌پروا، نیازمند با آزادی و بدون تفاهم.

ماه اردیبهشت با ماه دی: (بسیار خوب) با ثبات، رازنگه‌دار، پیوندی مستحکم و پابرجا.

اردیبهشت با بهمن: (بد) کنجکاو، آزادیخواه و آرمان‌گرا .

اردیبهشت با اسفند: (خوب) اشخاصی تودار و بسیار محتاط توانایی سازگاری را دارند.

طالع بینی ازدواج متولدین خرداد ماه با سایر ماه‌ها

خرداد با فروردین: (بد) افرادی پرجنب‌و‌جوش و بی‌قرار، ناسازگار و بدون‌تفاهم.

خرداد با اردیبهشت: (متوسط) تیزهوش، کنجکاو و تنوع‌طلب. چندان باهم سازگار نیستند.

خرداد با خرداد: (خوب) مشورت‌پذیر، با استدلال، توانا در برطرف‌کردن مشکلات

ماه خرداد با تیر: (متوسط) باروحیه، تنوع‌طلب و بی‌قرار، خودشان می‌توانند باعث ایجاد مشکلات شوند.

خرداد با مرداد : (بسیار خوب) زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان.

خرداد با شهریور: (متوسط) چندان ذوق و شوقی در روابط‌شان وجود ندارد.

ماه خرداد با مهر: (بسیار خوب) خون‌سرد، باسلیقه، هنردوست و بسیار بانشاط می‌باشند.

خرداد با آبان: (متوسط) برای رسیدن به خوشبختی باید یک‌دیگر را تحمل کنند.

خرداد با آذر: (بسیار خوب) سرشار از ذوق‌وشوق برای زندگی مشترک.

ماه خرداد با دی: (خوب) خویشتن‌دار، سیاست‌مدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.

خرداد با بهمن: (بسیار خوب) با روحیه‌ی انسان‌دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر.

خرداد با اسفند: (بد) خیال‌باف، رویاپرداز، مرموز، عدم تفاهم با همدیگر.

طالع بینی ازدواج

طالع بینی ازدواج متولدین تیر ماه با سایر ماه‌ها

ماه تیر با فروردین: (متوسط ) برون‌گرا، ایده‌آلیست، امکان مشکل وجود دارد.

تیر با اردیبهشت: (بسیار خوب) نقاط اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند.

ماه تیر با خرداد: (متوسط) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی.

تیر با تیر : (خوب) علی‌رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می‌باشد.

ماه تیر با مرداد: (خوب) خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق دارند.

تیر با شهریور: (بسیار خوب) یکی مهارت فراوان در امور مالی و دیگری حساب‌گر و صرفه‌جو و هماهنگ.

ماه تیر با مهر :(بسیار خوب) هر دو مهربان، انسان‌دوست و توان‌مند.

تیر با آبان: (متوسط) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می‌باشند.

تیر با آذر: (بد) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر، دیگری متمایل به رکن خانواده.

ماه تیر با دی: (خوب) از نظر مالی، اخلاقی و روابط هماهنگ هستند. بنابراین پیوندی موفق می‌شود.

تیر با بهمن: (متوسط) ازدواج می‌تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد.

تیر با اسفند: (بسیار خوب) پیوندی بسیار خوب همراه با عشق و علاقه و تفاهم کامل.

طالع بینی ازدواج متولدین مرداد ماه با سایر ماه‌ها

مرداد با فروردین: (خوب) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد.

مرداد با اردیبهشت : (بسیار خوب) مهربان و خانواده دوست. ازدواجی موفق و پایدار.

مرداد با خرداد: (بسیار خوب) اجتماعی، خون‌گرم، همراه با سازگاری مثبت.

مرداد با تیر: (خوب) اختلاف سلیقه زیادی باهم ندارند. موقعیت همدیگر را درک می‌کنند.

ماه مرداد با مرداد: (خوب) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود.

ماه مرداد با شهریور: (متوسط) یکی منضبط و قانون‌مند، دیگری پرشور و زیباپسند.

و مرداد با مهر: (خوب) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند.

مرداد با آبان: (متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران.

ماه مرداد با آذر: (متوسط) یکی پرشور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال.

مرداد با دی: (متوسط) به دلیل داشتن حق مشترک برتری‌جویی شاید دچار اختلاف شوند.

ماه مرداد با بهمن: (خوب) هر دو آرمان‌گرا و ایده‌آلیست. پیوندی موفق خواهد بود.

مرداد با اسفند: (خوب) با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

طالع بینی ازدواج متولدین شهریور ماه با سایر ماه‌ها

شهریور با فروردین: (بد) یکی پاک‌سرشت و انسان‌دوست، دیگری جسور و جاه طلب.

ماه شهریور با اردیبهشت: (خوب) صفات مشترک خوب نظیر جوان‌مردی و نجابت.

شهریور با خرداد: (متوسط) یکی عاطفی و عاشق پیشه، دیگری با نظم و برنامه مشخص

ماه شهریور با تیر: (بسیار خوب) در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان

ماه شهریور با مرداد: (متوسط) نسبتا لج‌باز و خودرای. شاید با مشکل مواجه شوند.

شهریور با شهریور: (بسیار خوب) هر دو صمیمی و صادق و با محبت می‌باشند.

ماه شهریور با مهر: (خوب) مشورت‌پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا.

شهریور با آبان: (متوسط) جسور و بی‌پروا. سرشار از انرژی و بلند پرواز.

شهریور با آذر: (بد) تنوع‌طلب، خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط. دچار مشکل هستند.

شهریور با دی: (خوب) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت.

شهریور با بهمن: (متوسط) چنین پیوندی با سعی و کوشش می‌تواند خوب باشد.

ماه شهریور با اسفند: (خوب) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می‌شود.

طالع بینی ازدواج متولدین مهر ماه با سایر ماه‌ها

مهر با فروردین: (بسیار خوب) خون‌گرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد.

مهر با اردیبهشت: (خوب) انسان‌هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند.

ماه مهر با خرداد: (بسیار خوب) آدم‌هایی حساب‌گر، خون‌گرم، تفاهم مناسبی با هم دارند.

مهر با ماه تیر: (بسیار خوب) اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا

مهر با مرداد: (خوب) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند.

ماه مهر با شهریور: (خوب) پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می‌باشند.

و مهر با مهر : (خوب) به دلیل اشتراکات زیادی که دارند می توانند موفق باشند

ماه مهر با آبان : (متوسط) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشند

مهر با آذر : (بسیار خوب) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند

مهر با دی : (متوسط) نسبتا خودرای بلندپرواز . ممکن است با مشکل روبرو شوند

مهر با بهمن : (بد) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش

مهر با اسفند : (بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند

طالع بینی ازدواج متولدین آبان ماه با سایر ماه‌ها

آبان با فروردین: (بد) آزادی‌خواه، سلطه‌گر، خواهان تنهایی و درون‌گرا.

ماه آبان با اردیبهشت: (خوب) آرمان‌گرا، بلندپرواز، همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری.

آبان با خرداد: (متوسط) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند.

آبان با تیر: (متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می‌باشند.

همچنین آبان با مرداد: (متوسط) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران.

آبان با شهریور: (متوسط) جسور، بی‌پروا، سرشار از انرژی و بلندپرواز.

و آبان با مهر: (متوسط) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می‌توانند موفق باشند.

آبان با آبان: (بد) مستعد به خشمگین‌شدن و از کوره‌ در رفتن. در نتیجه پیوندی همراه با مشکلات دارند.

ماه آبان با آذر: (متوسط) یکی سخت‌گیر در مسائل و دیگری سرشت پویا و جدی دارد.

آبان با دی: (بد) هر دو دارای خصلت سلطه‌طلبی و سخت‌گیرانه می‌باشند.

و آبان با بهمن: (بد) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه‌جو و خواهان کسب برتری.

آبان با اسفند: (بد) یکی آرمان‌گرا و عاشق پیشه، دیگری با اعتماد به نفس کافی.

طالع بینی ازدواج متولدین آذر ماه با سایر ماه‌ها

آذر با فروردین: (عالی) کم‌ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است.

ماه آذر با اردیبهشت: (متوسط ) جسور، بی‌پروا، نیازمند به آزادی و بدون تفاهم.

ماه آذر با خرداد: (بسیار خوب) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک.

آذر با تیر: (بد) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده.

آذر با مرداد: (متوسط) یکی پرشور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال.

ماه آذر با شهریور: (بد) تنوع‌طلب، خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط. دچار مشکل هستند.

آذر با مهر: (بسیار خوب) دارای خصیصه‌هایی مثل محبت، درستکاری و مسئولیت‌پذیری می باشند.

همچنین آذر با آبان: (متوسط) یکی سخت‌گیر در مسائل، دیگری سرشت پویا و جدی دارد.

ماه آذر با آذر: (بسیار خوب) پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی.

آذر با دی: (متوسط) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند. باید خویشتن‌دار باشند.

آذر با بهمن: (بسیار خوب) از موفق‌ترین پیوندهای زناشویی خواهد بود، چون مثبت‌گرا هستند.

آذر با اسفند: (متوسط) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه‌آمیز و دیگری بسیار عاطفی می‌باشد.

طالع بینی ازدواج

طالع بینی ازدواج متولدین دی ماه با سایر ماه‌ها

دی با فروردین: (بد) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می‌باشند.

دی با اردیبهشت: (بسیار خوب) با ثبات رازنگه‌دار، پیوندی مستحکم و پابرجا.

ماه دی با خرداد: (خوب) خویشتن‌دار، سیاست‌مدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.

و دی با تیر: (خوب ) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند.

دی با مرداد: (متوسط) به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند.

دی با شهریور: (خوب) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت.

ماه دی با مهر: (متوسط) نسبتا خودرای و بلند پرواز، ممکن است با مشکل روبرو باشند.

همچنین دی با آبان: (بد) هردو دارای خصلت سلطه‌طلبی و سخت‌گیرانه می‌باشند.

دی با آذر: (متوسط) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند می‌بایست خویشتن‌دار باشند.

دی با دی: (متوسط) خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می‌شود.

ماه دی با بهمن: (متوسط) یکی محتاط و محافظه‌کار، دیگری سخت‌گیر و جدی.

دی با اسفند: (متوسط) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق‌پیشه

طالع بینی ازدواج متولدین بهمن ماه با سایر ماه‌ها

ماه بهمن با فروردین: (بد) سلطه‌گر، آرمان‌گرا، موقعیت درک یکدیگر را ندارند.

بهمن با اردیبهشت: (بد) کنجکاو آزادی‌خواه و آرمان‌گرا و ایده متفاوت از یکدیگر.

همچنین بهمن با خرداد: (بسیار خوب) با روحیه انسان‌دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر.

و بهمن با تیر: (متوسط) ازدواج می‌تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد.

بهمن با مرداد: (خوب) هردو آرمان‌گرا و ایده‌آلیست، پیوندی موفق خواهد بود.

ماه بهمن با شهریور: (متوسط) چنین پیوندی با سعی و کوشش می‌تواند خوب باشد.

بهمن با مهر: (بد) پرجنب‌وجوش، بی‌قرار، تنوع‌طلب و سرکش.

بهمن با آبان: (بد) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه‌جو و خواهان کسب برتری.

ماه بهمن با آذر: (بسیار خوب) از موفق‌ترین پیوند‌های زناشویی خواهد بود چون مثبت‌گرا هستند.

بهمن با دی: (متوسط) یکی محتاط و محافظه‌کار دیگری سخت‌گیر و جدی و تلاش‌گر.

بهمن با بهمن: (خوب) پیوندی بسیار موفق، توانا در مدیریت امور مختلف.

و بهمن با اسفند: (خوب) یکی روشن‌فکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

طالع بینی ازدواج متولدین اسفند ماه با سایر ماه‌ها

اسفند با فروردین: (متوسط) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد.

و اسفند با اردیبهشت: (خوب) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند.

اسفند با خرداد: (بد) خیال‌باف و رویاپرداز، مرموز و عدم تفاهم با همدیگر

ماه اسفند با تیر: (بسیار خوب) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل

اسفند با مرداد: (خوب) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر.

اسفند با شهریور: (خوب) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می‌شوند.

ماه اسفند با مهر: (بسیار خوب) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند.

اسفند با آبان: (بد) یکی آرمان‌گرا و عاشق‌پیشه، دیگری با اعتماد به نفس کافی

همچنین اسفند با آذر: (متوسط) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه‌آمیز و دیگری بسیار عاطفی می‌باشد.

و اسفند با دی: (متوسط) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

اسفند با بهمن: (خوب) یکی روشن‌فکر و اهل منطق، دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر.

اسفند با اسفند: (بد) به خاطر زودرنجی و حساس‌بودن ممکن است مشکلاتی پیش بیاید.

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام