فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

طالع جامع چیست؟

علاوه بر طالع کامل، از کف بینی کف دست شما جهت جزئیات بیشتری از آینده بصورت تخصصی استفاده میشود و تا حدودی که نیاز باشد از آینه بینی کمک گرفته میشود. در ضمن ارسال تصویر کف دست نیاز است.

قیمت طالع های ( غیر حضوری )
آنلاین همزمان توسط استاد چکاوک

هزینه طالع جامع ۳۰۰.۰۰۰ تومان

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام