فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

طالع کامل چیست؟

مجموعه طالع های تاروت ، لنورماند، چای و شمع می باشد که از وقوع وقایع در گذشته ، حال ، آینده بصورت تفکیک شده اطلاع میدهد.

قیمت طالع های ( غیر حضوری )
آنلاین همزمان توسط استاد چکاوک

هزینه طالع کامل ۱۵۰.۰۰۰ تومان

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

تک نیت رایگان در تلگرام