فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

کف بینی دست

کف بینی دست

خواندن کف دست به عنوان کف بینی یا پیشگویی آینده شناخته شده است

که در سراسر دنیا انجام می شود. کف بینی ریشه در طالع بینی هندی

و پیشگویی روما دارد. هدف از انجام این کار ارزیابی شخصیت و آینده فرد

به وسیله مطالعه و بررسی کف دست افراد است.

خواه شما یک کف بین پر شور و علاقه باشید یا تنها به دنبال راهی

برای سرگرمی و تفریح و گذراندن وقت خود و دوستانتان باشید،

می توانید تنها با نگاه کردن به خطوط کف دست، کف بینی را یاد بگیرید.

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

بخش ۱ از ۲: رمزگشایی از خطوط

۱. یک دست را انتخاب کنید. 

برای زنان، خطوط دست راست درباره اتفاقات آینده خبر می دهد

و خطوط دست چپ به تجربیات گذشته و حال در سر تا سر زندگی مربوط می شود.

برای مردان این وضعیت برعکس است. دست چپ مربوط به آینده است

و دست راست به گذشته و حال شما مربوط می باشد. همچنین می توانید

آن دستی که دارای خطوط واضحی است را به عنوان دستی که

از اتفاقات گذشته و حال زندگی شما خبر می دهد، برداشت کنید

(بنابراین دستی که دارای خطوط ناواضح است، مربوط به آینده شما می شود).

درباره این موضوع مکتب های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند

که دست چپ بیانگر اتفاقاتی است که امکان وقوع دارند و می توانند

برای شما پیش آیند نه لزوما آنچه قطعا پیش خواهد آمد.

یک تفاوت در آنچه پیش بینی می شود و آنچه رخ می دهد،

به این معنی است که آن افراد با حادث شدن آن اتفاق در زندگی شان، آن را تغییر می دهند.

۲. 4خط اصلی را شناسایی  کنید.

آن خطوط ممکن است شکستگی داشته یا کوتاه باشند اما حداقل سه خط

وجود خواهند داشت. (۱) خط قلب، (۲) خط سر، (۳) خط زندگی، (۴) خط سرنوشت

(تنها برخی از افراد این خط را دارند).

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک. و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

۳. خط قلب را تفسیر کنید.

این خط می تواند در دو جهت (از انگشت کوچک به انگشت اشاره یا بالعکس)

خوانده شود که به سبک و سنت کف بینی که انجام می شود، بستگی دارد.

اعتقاد بر این است که خط قلب نشان دهنده ثبات عاطفی،

دیدگاه های عاشقانه، افسردگی و سلامت قلب است. تفسیر آن به شرح زیر است:

* از زیر انگشت اشاره آغاز می شود _ تجربه عشق در زندگی.

* از زیر انگشت وسط شروع می شود _ هنگامی که به عشق می رسد، خودخواه است.

*از وسط آغاز می شود _ هنگامی که به عشق می رسد، خودخواه است.

*مستقیم و کوتاه است _ کمتر به روابط عاشقانه علاقه دارد.

 *خط زندگی را لمس می کند _  به راحتی دل شکسته می شود.

*دراز و منحنی است _ احساسات و عواطفش را به راحتی بیان می کند.

 *مستقیم و به موازات خط سر _  به خوبی احساساتش را کنترل می کند.

 *موج دار است _  فرد دوستداران و روابط بسیاری دارد اما رابطه جدی ندارد.

 * دایره در خط _ غم یا افسردگی.

*خط شکسته _ اضطراب.

خطوط ریزی از میان خط قلب عبور می کنند _ اضطراب.

۴ خط سر را بررسی کنید.

این خط بیانگر سبک یادگیری فرد، شیوه برقراری ارتباط، روشنفکری

و شور و اشتیاق برای کسب دانش است. یک خط منحنی به خلاقیت

و ایده های نو مربوط می شود در حالی که خطی مستقیم بیان کننده

طرز تفکری کاربردی و برنامه ریزی شده است. تفسیر آن به شرح زیر است:

*خط کوتاه _ موفقیت های فیزیکی را به موفقیت های روحی روانی ترجیح می دهد.

 *خط منحنی و شیب دار _ خلاقیت.

*خط زندگی را لمس نمی کند _ ماجرا جویی، شور و اشتیاق برای زندگی.

* خط موج دار _ دامنه توجه کوتاه (کوتاه بین).

*خط طولانی و عمیق _ طرز تفکر روشن و متمرکز.

*خط مستقیم _ طرز تفکر واقع بینانه.

*علامت ضربدر یا گره در خط سر _ بحران عاطفی.

*خط سر به صورت شکسته _ طرز تفکر متناقض.

*چندین خط ریز خط سر را قطع می کنند- تصمیم گیری های مهم.

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک. و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

۵ خط زندگی را ارزیابی کنید.

این خط از نزدیکی انگشت شست شروع می شود، قوس پیدا کرده

و به مچ دست ختم می شود. این خط نشان دهنده سلامت جسمی،

به طور کلی رفاه و تغییرات مهم در زندگی است

(به عنوان مثال، حوادثی که به تحولات عظیم منتهی می شود، آسیب های فیزیکی).

طول آن به طول عمر درزندگی مربوط نمی شود.

تفسیر آن به شرح زیر است:

*نزدیک به انگشت شست _ اغلب خسته.

*منحنی _ پر انرژی.

*بلند و عمیق _ شاداب و سرزنده.

*کوتاه و کم عمق _ به راحتی تحت تاثیر دیگران. 

*مانند یک نیم دایره _ قدرت و شور و اشتیاق.

*مستقیم و نزدیک به کناره دست _ در روابط خود محتاط.

*خطوط زندگی چندگانه _ سرزندگی و شادابی مفرط.

*وجود گره در خط _ بستری یا زخمی شده.

*بریدگی در خط _ تغییر ناگهانی در سبک زندگی.

کف بینی دست

۶ خط سرنوشت را بررسی کنید.

این خط به عنوان خط سرنوشت شناخته شده است و نشان دهنده میزان

حوادث و پیشامد هایی است که خارج از کنترل فرد، زندگی او را تحت تاثیر

قرار می دهد. این خط در مرکز دست قرار دارد.

تفسیر آن به شرح زیر است:

*خط عمیق _ به شدت توسط سرنوشت و تقدیر کنترل می شود.

*بریدگی ها و تغییراتی در مسیر خط _ از طرف نیروهای خارجی

به تغییرات بسیاری در زندگی مستعد است.

*در ابتدا به خط زندگی می پیوندد _ فردی خود ساخته که آرمان هایش را عملی می کند.

*از وسط به خط زندگی می پیوندد _ به مسیری دلالت می کند که

در آن باید منافع خودش را تسلیم منافع دیگران کند.

* از ابتدای انگشت شست شروع می شود و خط زندگی را قطع می کند _

حمایت از طرف خانواده و دوستان.

بخش ۲ از ۲: تفسیر دست ها، انگشتان و غیره.

کف بینی دست

۱. تفسیر دست ها انگشتان و غیره

شکل دست را تفسیر کنید.شکل هر دست به صفات شخصیتی خاصی مربوط می شود.

طول کف دست از مچ تا ابتدای انگشتان در نظر گفته می شود.

تفسیر آن به شرح زیر است:

·زمین _ کف دست و انگشتان مربع و گسترده، پوست ضخیم یا خشن و قرمز رنگ،

طول کف دست مساوی با طول انگشتان.

·دارای انرژی و ارزش های مشخص در زندگی،گاهی اوقات سر سخت و لجوج.

· اهل عمل و مسئولیت پذیر، گاهی اوقات مادی گرا.

·انجام کار به صورت دستی،راحت با واقعیت (واقع بین).

· هوا _ کف دست مربع یا مستطیل شکل با انگشتان بلند و گاهی اوقات

انگشتان بیرون زده، شست کمی به سمت پایین برآمدگی دارد و پوست خشک،

طول کف دست کمتر از طول انگشتان.

·اجتماعی، پر حرف و شوخ طبع.

· می تواند سطحی نگر، کینه توز و سرد باشد.

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک. و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

·تخیلی.

· انجام کارها به شیوه های متفاوت و کامل.

· آب _ کف دست کشیده گاهی اوقات بیضی شکل با انگشتان دراز، انعطاف پذیر

و نوک تیز (مخروطی شکل)، طول کف دست مساوی با طول انگشتان اما عرض

آن از پهن ترین قسمت کف دست کمتر است.

·خلاق، باهوش و دلسوز.

· می تواند بد اخلاق، کم اعتماد به نفس و احساساتی باشد.

·درون گرا.

· انجام کارها بی سر و صدا و با درک احساسی.

·آتش _ کف دست مربع یا مستطیل شکل، پوست صورتی یا قرمز رنگ

و انگشتان کوتاه تر، طول کف دست بیشتر از طول انگشتان.

·بی اختیار، مشتاق و خوش بین.

·گاهی اوقات خود خواه، بدون برنامه ریزی و حساس.

·برون گرا.

· انجام کارها با شهامت بدون آموزش قبلی.

۲ به برآمدگی های کف دست نگاه کنید.

این برآمدگی ها به قسمت گوشتی که در زیر انگشتان دست،

در مقابل بند انگشتان قرار دارد، گفته می شود.کف دست خود را همانند

وقتی که با دست آب می نوشید، شکل دهید تا برآمدگی های کف دست واضح شوند.

کدام برآمدگی بزرگترین است؟

• برآمدگی زهره در زیر انگشت شست قرار دارد که نشان دهنده

استعداد برای خوش گذرانی و لا قیدی است. برآمدگی زهره که

در جای خودش قرار نداشته باشد، نشان دهنده علاقه کم به امور خانوادگی است.

• برآمدگی زیر انگشت اشاره برآمدگی مشتری نامیده می شود.

اگر این برآمدگی به خوبی برجسته است، این بدان معنی است که

شما در اکثر موارد، احتمالا خود محور و پرخاشگر هستید و کمبود اعتماد به نفس دارید.

• برآمدگی زحل در زیر انگشت میانی قرار دارد. برآمدگی زحل به صورت کاملا

برجسته و بالا نشان می دهد که شما خیره سر، بد بین و عیب جو و مستعد

به افسردگی هستید. اگر برجستگی زحل کم است،

آن نشان دهنده سطحی نگری و بهم ریختگی شما است.

• برآمدگی خورشید در زیر انگشت انگشتر قرار دارد. اگر برآمدگی خورشید

خیلی برجسته است، شما سریع عصبانی می شوید، غیر منطقی

و ولخرج و مغرور هستید. برجستگی کم برآمدگی خورشید

بدان معنی است که شما فردی تخیلی نیستید.

• برآمدگی تیر در زیر انگشت کوچک قرار دارد. اگر آن کاملا برجسته است،

بدان معنی است که شما بیش از حد پر حرف هستید. برجستگی کم

برآمدگی تیر در مقابل به معنی این است که شما خجالتی می باشید.

• هیچ یک از این موارد بر اساس مبنای علمی نیست و اینگونه شناخته شده است

که دست در طول زمان تغییر می کند. هیچ یک از این مواد را زیاد جدی نگیرید!

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک. و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

۳ اندازه دست و انگشتان را بررسی کنید.

کف بینی دست

اندازه دست و انگشتان به اندازه بدن مربوط می باشد. برخی می گویند

دست های کوچک نشان دهنده آن است که فرد فعال بوده و مدام درباره

آنچه که انجام می دهد، صحبت نمی کند. در مقابل کسانی که دست های بزرگی دارند

به این معنی است که در انجام کارها بسیار فکر می کنند و آهسته عمل می کنند.

– به یا داشته باشید اندازه دست با اندازه بدن ارتباط دارد.

اگر قد شما ۸ فوت (۲.۴ متر) است، در این صورت، شما دست های بزرگی

خواهید داشت که کاملا با اندازه بدنتان متناسب است.

– هرچه انگشتان شما کشیده تر باشد ممکن است بیانگر این باشد که شما فردی

مضطراب و نگران، مودب و محترم، زیبا و زود رنج هستید. انگشتان

کوتاه نشان دهنده صفات بی قراری و خلاقیت است.

– به عبارتی دیگر ناخن های کشیده به معنی آن است که شما مهربان و رازدار هستید.

ناخن های گرد و کوتاه به این معنی است که شما فردی انتقاد گر

و سرزنش کننده هستید. اگر ناخن ها بادام شکل هستند، شما فردی شیرین و با سیاست هستید.

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک. و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

نکات

۱-  همیشه کف بینی دقیق و صحیح نیست. سرنوشت زندگی شما

و تصمیماتتان نباید تحت تاثیر فال و پیش گویی باشد. به جای آن تلاش

و شهامت واقعا آن چیزی است که برای موفقیت در زندگی به شما کمک می کند.

۲- مطمئن شوید که در مکانی که کف بینی می کنید، نور خوب و کافی وجود دارد

زیرا در هنگام کف بینی عدم نور کافی در آن مکان، کف بینی را سخت و دشوار می کند.

به هر چیزی اعتقاد نداشته باشید. شما می توانید بدون توجه به این مسائل در زندگی تصمیم بگیرید.

۳- در هنگام کف بینی برای دیگران، در مورد آن ها قضاوت نکنید!

۴- خود را با خطوط نازک و سطحی (کم عمق) نگران نکنید.

فقط چهار خطوط اصلی را که عمیق ترین خطوط هستند، دنبال کنید.

با خطوط دیگری که منجر به سردرگمی و گیج شدن شما می شود، درگیر نشوید.

تفسیر آن خطوط را به فرد حرفه ای واگذار کنید.

۵- کف بینی همیشه درست نیست.

۶- خط تعداد فرزند خود را بیابید. دست راست خود را مشت کنید.

به نمای بیرونی دست خود نگاه کنید. در نزدیکی انگشت کوچک تعدادی

خطوط نمایان هستند که نشان دهنده تعداد فرزندان شما در آینده می باشند

(خط اتصال انگشت کوچک به دست به عنوان خط فرزند حساب نمی شود)

البته، سلیقه و انتخاب شخصی و جلوگیری از بارداری در تعداد فرزند شما در آینده تاثیرگذار است.

۷- به بافت دست در پشت و کف دست توجه کنید. دست نرم دلالت

بر حساسیت و پاکی شما دارد در حالی که دست زبر نشان دهنده خلق و خوی زمخت و خشن است.

۸- درحالی که در مسیر زندگی پیش می روید، خطوط کف دست تغییر می کنند،

بنابراین، کف بینی برای بیان آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، انجام می شود

نه برای پیش بینی اتفاقات آینده.

۹- تنها با اجازه افراد، کف بینی را انجام دهید.

کف بینی دست

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک. و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام